Tên gọi trong mệnh lý học truyền thống và sức khỏe – Cách đặt...

Cách đặt tên theo phong thủy. Theo phương pháp ngũ hành thì số lý của họ tên cũng có ảnh hưởng đối với sức khỏe của con người. Mối quan hệ tương sinh tương...

Cái tên có ảnh hưởng đến cuộc đời – Bí mật tên của bạn

Cái tên có ảnh hưởng đến cuộc đời. Cổ nhân cho rằng người muốn có sự nghiệp thì phải có 5 nhân tố lớn: nhất mệnh, nhì vận, tam phong thủy, tứ danh hiệu,...

Cái tên nói lên tính cách, tên gọi có ảnh hưởng đến cuộc đời...

Trong mệnh lý học truyền thống, tính cách của con người có quan hệ mật thiết với ngũ hành. Có một phương pháp suy đoán học gọi là phương pháp ngũ cách phẫu tượng....

XEM THÊM