Khi người ta không có tiền mới hiểu được những điều như thế!

0
30

Tiền bạc là vật ngoài thân nhưng không có tiền thì rất nhiều vấn đề sẽ không cách nào giải quyết được. Tiền có thể giúp ta thu hoạch được nhiều thứ. Nhưng không có tiền lại giúp ta hiểu được đạo lý thâm sâu. Khi người ta không có tiền mới hiểu được: “Nghèo thì ở giữa chợ đông không ai thèm hỏi, giàu thì tại rừng sâu vẫn lắm kẻ thăm.”

Có tiền dù là người quen hay không quen, người thân hay không thân, bằng hữu xa gần đều tìm đến. Lúc không có tiền, thì dù là người quen hay không quen, có thân đến mấy với bạn cũng đều giữ một khoảng cách.

Khi bạn không có tiền mới hiểu được có tiền thì tựa như ông quan lớn, không tiền tựa như kẻ thứ dân. Có tiền bạn nói điều gì cũng đúng đắn, làm gì cũng đều hợp lý, lớn lên dù xấu xí cũng trở thành bảnh bao. Không tiền dù bạn nói gì cũng là sai, làm cái gì cũng trở thành càn rở, lớn lên dù đẹp đến mấy cũng biến thành tầm thường. 

Khi không có tiền ta mới hiểu được là địch hay bạn cũng chỉ ở giữa một chữ tiền. Có tiền dù có thâm thù đại hận cũng có thể biến thành hư ảo, trong các mối quan hệ lợi ích, địch nhân cũng có thể trở thành bằng hữu. Không có tiền dù quan hệ tình sâu nghĩa nặng cũng có thể tan thành mây khói. Trong các mối quan hệ lợi ích, bằng hữu lập tức biến thành kẻ địch.

Con người sống đừng nói đến tiền, có tiền cần phải hạ giọng, không tiền nhớ phải nỗ lực, phong thủy luân chuyển ba mươi năm nước sông Hoàng Hà lại đổi chiều một lần. Hãy nên nhớ rằng, con người chúng ta không thể suốt đời nghèo khó và cũng không thể giàu sang mãi được. Vì thế, đừng để người khác cứ luôn phải giúp đỡ mình mà hãy nỗ lực thật nhiều để chính mình sẽ là người đi giúp đỡ kẻ khác. Bất kể là có tiền hay không, con người chúng ta cần phải hiểu được hai từ cảm ân và càng không thể quên cuộc sống của chúng ta từ đâu mà có.

Chia sẻ: